USEIN KYSYTTYÄ

 

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tapahtumaan liittyen. Jos emme onnistu vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, niin tavoitat meidät sähköpostitse info@dwk.fi.

 

Mikä Design Week Kuopio 2019 tapahtuma on?
 

Design Week Kuopio on joukko erilaisia muotoilutapahtumia ympäri kaupunkia liittyen teolliseen muotoiluun, muotiin, arkkitehtuuriin, teknologiaan, graafiseen suunnitteluun, palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun ja yrittäjyyteen.

Kuka Design Week Kuopio 2019 -tapahtuman järjestää?
Tapahtumaa koordinoi Itä-Suomen Muoto ry ja se järjestetään yhteistyössä kumppaneiden ja alan toimijoiden kanssa. Tapahtuma tuotetaan pääosin vapaaehtoistyönä.
Milloin Design Week Kuopio 2019 -tapahtuma on?
Design Week Kuopio tapahtuma on 23.-28.4.2019.
Miksi Design Week Kuopio 2019 -tapahtuma järjestetään?
Designviikolla tehdään muotoilua näkyväksi Kuopiossa. Designviikko on Itä-Suomen Muoto ry:n kärkihanke alueen muotoilun ja sen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Muotoilun viikolla luodaan ja uudistetaan muotoilua ja rakennetaan siltoja eri toimijoiden välille. Savolainen muotoiluviikko haluaa kannustaa yhteistyöhön, yhteiskehittelyyn ja verkostoitumiseen.
Mikä Design Week Kuopio 2019 -tapahtuman teema on?
Yhteistyö.

Yhteistyö-teeman mukaisesti vuotta 2019 luodaan kannustaen organisaatioita tekemään suurempia ja vahvempia tapahtumia yhdessä. Tapahtumavuoden aikana rohkaistaan teeman mukaisten varjotapahtumien kuten ohjelmien, näyttelyiden, kohtaamisten ja työpajojen suunnitteluun sekä oman muotoilun näkökulman esiin tuomiseen.

Vuoden 2019 uudenlaisella toimintatavalla haetaan raikkaita ja innovatiivisia kokeiluja sekä ideoita tapahtuman kehittämiseen.

Kuka voi hakea Design Week Kuopio 2019 -tapahtumaan?
Vuonna 2019 emme järjestä ohjelmahakua, vaan rohkaisemme järjestämään erilaisia varjotapahtumia. Annamme kenelle vain mahdollisuuden osallistua muotoilun viikon ohjelman luomiseen ilman ilmoittautumista tai ohjelmamaksua. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä ja organisaatioita luomaan uudenlaista tapahtumakulttuuria Kuopioon.
Mitä Design Week Kuopio 2019 kustantaa hakijalle?
 

Osallistuminen ei maksa mitään.

Kuka tuottaa ehdotetut ohjelmat?
Osallistuva taho tuottaa itse oman ohjelmansa kokonaisuudessaan.

Ohjelman tarjoaja hankkii itse yhteistyökumppaninsa ja solmii heidän kanssaan kahdenväliset sopimukset. Design Week Kuopio ei ole vastuussa mistään ohjelmien kustannuksista tai jälkiseuraamuksista.

Kuinka ohjelmaani markkinoidaan?
Tapahtumasi onnistumisen kannalta on tärkeää, että markkinoit itse omaa ohjelmaasi aktiivisesti.

Design Week Kuopio jakaa postauksesi mahdollisuuksien mukaan omissa viestintäkanavissaan, kun käytät hashtageja: #dwk2019, #dwkyhteistyö, #dwkvarjotapahtuma ja #dwkkipinä. Työ on pääosin vapaaehtoistyötä.

Vuonna 2019 emme tuota printattua käsiohjelmaa tai nettisivuille ohjelmaluetteloa.

Missä Design Week Kuopion tilat sijaitsevat?
Design Week Kuopion 2019 -tapahtumalla ei ole kiinteää toimitilaa. Ohjelmat sijaitsevat osallistuvien tahojen omissa tiloissa, eri tapahtumakohteissa ympäri kaupunkia.
Kuinka tullaan kumppaniksi?
Kumppanin kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja sen sisällöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Kumppanuus Design Week Kuopio 2019 -tapahtumassa kustantaa 1000 € (+alv 24 %).

Yhteistyö alueen yritysten ja luovan alan järjestöjen kanssa on tärkeää Design Week Kuopiolle. Jos yhteistyökumppanuus tai muu yhteistyö kiinnostavat, vuoden 2020 Design Week Kuopion kumppaneita etsitään jo! Ota yhteyttä: info@dwk.fi

Kuka vastaa tai korvaa, jos jotain sattuu?
Kukin ohjelmajärjestäjä varautuu omin vakuutuksin, sekä vastaa ohjelmansa turvallisuudesta ja turvallisuusmääräyksistä. DWK ei vakuuta mitään ohjelmajärjestäjien tai ohjelmien puolesta. DWK ei vastaa ohjelmajärjestäjien virheellisesti ilmoitetuista tiedoista.

DWK ei vastaa ohjelmajärjestäjälle koituvista kuluista tai vahingoista tapahtuman aikana, sen jälkeen, tai tapahtuman peruuntuessa tai sen siirtyessä. DWK ei ole vastuussa tapahtumien aikana mahdollisesti tapahtuvista henkilö- tai omaisuusvahingoista eikä vastaa katoamis- tai varkaustapauksissa.

Mistä saa lisätietoja?
Lisätietoja saa info@dwk.fi.

      

      

© DESIGN WEEK KUOPIO