MENNEET OHJELMAT

Lataa tästä (PDF) vuoden 2018 ohjelma.

Lataa tästä (PDF) vuoden 2017 ohjelma.

Design Week Kuopio on Itä-Suomen Muoto ry:n kärkihanke.  Työ tapahtuman järjestämiseksi käynnistyi syksyllä 2015, kun Design Week Kuopio -konsepti luotiin.

Osana konseptia syntyi Design Week Kuopion tunnus Savolainen Suoraviiva, joka symboloi muotoilun eteenpäin vievää voimaa, yhteistyötä ja verkostoitumista savolaisella kierteellä.

Itä-Suomen Muoto ry:n kotisivuille

Ensimmäistä kertaa Design Week Kuopio 2016 järjestettiin 18.-24.4.2016. Tapahtumakokonaisuus sisälsi yli 60 erilaista ohjelmaa. Vuoden 2016 palautekyselyn mukaan Design Week Kuopion keskeinen tavoite, muotoilun näkyvyyden lisääminen ja sen profiilin kehittäminen, nousi tärkeimmäksi syyksi osallistua omalla ohjelmalla muotoilun viikon kokonaisuuteen. Muita syitä osallistumiseen olivat kuluttaja-asiakkaiden tavoittaminen ja myynnin lisääminen sekä inspiroituminen omassa työssään, yhteishengen luominen alan toimijoiden kesken ja alan kehittäminen.

Toisen kerran Design Week Kuopio järjestettin 24.-30.4.2017. Vuoden 2017 teema oli KASVOT-LUOVAA TYÖTÄ KUOPIOSSA -rohkeus – innovatiivisuus – design+ Muotoilun monet kasvot. Design Week Kuopio 2017 esitteli muotoilun vaikuttavuutta liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Muotoilun viikko tarjosi monialaisen ohjelmasisällön ja mukana oli yli 20 erilaista ohjelmaa ympäri kaupunkia: seminaareja, näyttelyitä, yritysvierailuja ja työpajoja sekä ensi kertaa jaettava Savolainen suoraviiva -Muotoiluteko -tunnustus.

Vuoden 2017 tapahtuman myötä Design Week Kuopio vakiinnutti asemansa jokavuotisena muotoilun päätapahtumana Kuopiossa.

Kolmannen kerran Design Week Kuopio järjestettiin 23.-28.4.2018, teemalla SUMUN POISTO.

      

      

© DESIGN WEEK KUOPIO