Ensimmäistä kertaa Design Week Kuopio 2016 järjestettiin 18.-24.4.2016. Tapahtumakokonaisuus sisälsi yli 60 erilaista ohjelmaa. Vuoden 2016 palautekyselyn mukaan Design Week Kuopion keskeinen tavoite, muotoilun näkyvyyden lisääminen ja sen profiilin kehittäminen, nousi tärkeimmäksi syyksi osallistua omalla ohjelmalla muotoilun viikon kokonaisuuteen. Muita syitä osallistumiseen olivat kuluttaja-asiakkaiden tavoittaminen ja myynnin lisääminen sekä inspiroituminen omassa työssään, yhteishengen luominen alan toimijoiden kesken ja alan kehittäminen

Toisen kerran Design Week Kuopio järjestettin 24.-30.4.2017. Vuoden 2017 teema oli KASVOT – LUOVAA TYÖTÄ KUOPIOSSA – rohkeus – innovatiivisuus – design+ Muotoilun monet kasvot. Design Week Kuopio 2017 esitteli muotoilun vaikuttavuutta liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Muotoilun viikko tarjosi monialaisen ohjelmasisällön ja mukana oli yli 20 erilaista ohjelmaa ympäri kaupunkia: seminaareja, näyttelyitä, yritysvierailuja ja työpajoja sekä ensimmäistä kertaa jaettava Savolainen suoraviiva -muotoilutekotunnustus. Vuoden 2017 tapahtuman myötä Design Week Kuopio vakiinnutti asemansa jokavuotisena muotoilun päätapahtumana Kuopiossa.

Design Week Kuopio järjestettiin kolmatta kertaa 23.-29.4.2018 teemalla SUMUN POISTO. Savolaisen muotoilun viikko teki alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi kiinnostavien tapahtumien ja kohtaamisten kautta. Tapahtumat toivat yhteen kaupunkilaiset, muualta saapuneet vierailijat sekä muotoilun kanssa työskentelevät; alan yrittäjät, työssään muotoilua tarvitsevat, muotoilun kouluttajat ja alan opiskelijat. Vuonna 2018 teimme asioita läpinäkyväksi ja toimme avoimuuden kautta kaivattua tietoa ja kannustusta kaikille alan tekijöille ja yrityksille. Mukana olleet 29 erilaista ohjelmaa toivat teeman esille mielenkiintoisesti seminaarien, näyttelyjen, yritysvierailujen, ostosmahdollisuuksien sekä työpajojen kautta. Viikko antoi mahdollisuuden aidoille kohtaamisille ja keskustelulle. Viikon päätapahtumassa Sumun Poisto! -konferenssissa ja työpajoissa teemaa tuotiin esiin jakamalla tietoutta yrittäjille ja kannustamalla heitä keskinäisen tiedonjaon lisäksi yhteistyöhön ja -kehittelyyn.

Design Week Kuopio järjestettiin neljättä kertaa 23.-28.4.2019. Savolaisen muotoilun teema oli Yhteistyö. Muotoilun viikolla teema näkyi vahvasti viikon päätapahtumassa Design Triennale Kuopiossa, usean tahon yhteistyönä järjestetyssä Kiertotalous – Kasvuun vai karkuun? -tapahtumassa sekä varjotapahtumissa. Tapahtumia syntyi sekä ammattilaisille ja yleisölle pienistä työpajoista kansainväliseen seminaariin. Design Week Kuopio jakoi Savolainen Suoraviiva – muotoilutekotunnustuksen jo kolmannen kerran muotoiluviikon päätapahtumassa 26.4.2019.