DESIGN WEEK KUOPIO 2018 
Visuaalisen ilmeen suunnittelu – behind the scenes

Sumun poisto-teema esiin

Tiedätkö sen tunteen, kun pää tuntuu olevan aivan sumussa? Tällainen ilmiö vallitsee myös muotoilussa. Siksi halusimme tuoda Kuopio Design Weekille 2018 teemaksi sumun poiston. Sumua löytyy yllättävistäkin paikoista, kuten ymmärryksestä mitä muotoilu on tai mitä muotoilija tekee. Usein myös muotoiluun panostetaan vasta aivan viimeiseksi, eikä kaikenkattavana kokonaisuutena, joka ulottuu kaikkeen ympärillämme. Muotoilu ei ole vain Mariskooli tai Aarnion pallotuoli, se voi vaihdella palvelumuotoilusta vaatetekniikan kehittämiseen. Muotoilun mahdollisuudet ovat niin kattavat, että sumun poistolla pyrimme saamaan kaikki huomaamaan tämän. Näin saamme aikaan hedelmällisiä yhteistöitä eri alojen ja yritysten välillä, lisäämään muotoilun arvostusta ja luomaan Kuopion alueesta aktiivisen muotoilukeskittymän!

Visuaalinen ilme

Halusimme luonnollisesti tuoda sumun poisto-ideologiaa ilmi myös designviikon visuaalisessa ilmeessä. Kävimme workshopeissa läpi eri tapoja, miten luoda sumua DWK:n visuaaliseen ilmeeseen. Halusimme ilmeen olevan täysin uudenlainen verrattuna aikaisempiin vuosiin niin, että se näyttäytyy rohkeana, mielenkiintoisena ja raikkaana. Tarkoituksena oli nousta positiivisesti esiin niin katukuvassa kuin digimaailmassakin.

 

DWK 2018 Visutiimi tuumaustauolla.

 

Luonnoksia

Kokosimme meitä inspiroivista kuvista kokoelman ja niiden pohjalta teimme luonnoksia erilaisilla viivoilla ja sommitelmilla. Pidimme eritoten käsin piirretyn viivan eläväisyydestä, josta tuloksena oli hyvin yksityiskohtainen ja leikkisä sumua esittävä viivasommitelma sekä rosoinen Sumun poisto-teksti.

Työpajan pohjalta syntynyt luonnos tulevasta visuaalisesta ilmeestä.

Värimaailma

Halusimme erottua uudella värimaailmalla kahden aikaisemman designviikkomme väreistä ja harpata uuden askeleen eteenpäin. Otimme selvää erilaisista mielikuvista, joita värit edustavat, ja niistä valikoitui kaksi helmeä: oranssi ja violetti. Oranssi väri edustaa yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja seikkailua. Violetti puolestaan henkii intuitiivisuutta, luovuutta ja mielikuvitusta. Näitä asioita haluamme tuoda yhteen – rohkeaa luovuutta yhdessätekemisen kautta!

Väreiksi valikoituivat tehokkaat vastavärit violetti ja oranssi. Värien merkitykset ohjasivat valintaa.

Viisi eri viivaa + yhdistyminen

Designviikon tarkoitus on törmäyttää eri toimijoita, joten tätäkin halusimme tuoda esille jo itse visuaalisessa ilmeessä. Vaikka nopeasti katsottuna viivat saattavat näyttää satunnaisesti valikoidulta, piilee niiden takana kuitenkin juju. Jokainen viiva edustaa designviikon eri toimijaa, kulkien toistensa lomassa ja lopulta kohtaavan keskuskohdassa.

Kaikki yhdessä!

1 Design Week Kuopio –DWK:n logon mukaista savolaista suoraaviivaa mukaileva viiva kuvaa designtiimiä, joka on tekemässä DWK:sta Suomen parasta designtapahtumaa!
2 Yritykset – ylös kohoava viiva kertoo yrityksien halusta kasvuun ja tätä haluammekin tuoda esille designviikolla – kuinka muotoilulla tuodaan lisäarvoa ja lisäkasvua yrityksille.
3 Luovan alan toimijat – Aaltoileva viiva kuvaa sitä, että haluamme tuoda luovien alojen toimijoita verkostoitumaan ja saada aikaan yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa.
4 Opiskelijat – Vaaka viiva edustaa muotoilun alan opiskelijoita, joiden on tärkeää päästä jo ennen varsinaisen työuransa alkamistakin mukaan designviikkoon.
5 Yleisö – Designviikko on myös suunnattu yleisölle, jotta muotoilun eri osa-alueet nousisivat myös yleiseen tietoisuuteen ja arvostus nousisi.

Visuaalisessa ilmeessä voidaan huomata, että kaikki nämä viisi eri viivaa – eli toimijaa – yhdistyvät ja muodostavat yhdessä Design Week Kuopion 2018.

Lopputulos kuvastaa aitoja kohtaamisia, hulluttelua ja rajojen rikkomista sekä sitä miten yhdessä toimimalla ja tekemällä kaikki huipentuu ennennäkemättömään muotoilun viikkoon!

Lopullisen ilmeen kuvio, fontti ja värit muodostavat harmonisen kokonaisuuden.

Lopullista visuaalista ilmettä hyödynnetään monipuolisesti yhdistelemällä ja leikkelemällä erilaisia paloja eri medioihin ja tarkoituksiin. Se on leikkisä, rohkea ja erottuva – niin kuin haluamme designviikonkin olevan!
Raivataan sumu pois yhdessä. Meillä on vielä siis vähän savottaa tekemättä, mutta onneksi me ollaan valmiita siihen.

Oletko sinä?
www.dwk.fi/ohjelma

Inspiroivin terveisin,
DWK:n visutiimi